Autoslaaptrein

De autoslaaptrein naar Koper.
In Den Bosch wordt de trein gereedgemaakt, de auto's geladen.Als de personenrijtuigen uit Amsterdam binnengekomen is worden de autowagens hieraangekoppeld en kan de vakantiereis beginnen.
11 10 12 13
14 15 15 01 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
42 41